ΣΥ.ΝΟ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΡΙΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΑΧΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΤΟΓΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΣΑΚΑΡΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ: ΜΗΤΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΕΛΗ: ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΛΗ: ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ