ΣΥ.ΝΟ. Μαγνησίας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΕΛΑΜΑΝΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΕΜΙΛΙΕΤΩΦ ΜΙΧΑΛΗΣ
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΤΑΜΙΑΣ: ΜΑΤΡΑΠΑΖΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΕΛΗ: ΠΑΛΗΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
ΜΕΛΗ: ΚΥΚΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ
ΜΕΛΗ: ΜΙΧΟΛΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ