ΣΥ.ΝΟ. Κέρκυρας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΖΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΒΟΥΚΙΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΤΑΜΙΑΣ: ΣΠΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΜΕΛΗ: ΡΟΥΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΜΕΛΗ: ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΕΛΗ: ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ