ΣΥ.ΝΟ. Βοιωτίας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΡΕΤΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΟΝΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΛΕΜΠΕΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΑΜΙΑΣ: ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΜΕΛΗ: ΣΙΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΕΛΗ: ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΜΕΛΗ: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ