ΣΥ.ΝΟ. Πιερίας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΩΣΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΒΕΡΓΑΔΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
ΤΑΜΙΑΣ: ΤΣΙΑΠΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΕΛΗ: ΚΑΚΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΜΕΛΗ: ΖΩΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΕΛΗ: ΤΟΠΑΛΗ ΒΑΛΑΣΙΑ