ΣΥ.ΝΟ. Κοζάνης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βύρλιος Κωνσταντίνος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τσαμπαρλή Αναστασία
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μανομενίδης Γεώργιος
ΤΑΜΙΑΣ: Κιτμιρίδου Ελένη
ΜΕΛΗ: Μπασούρη Χριστίνα
ΜΕΛΗ: Ευγενίδου Σούλα
ΜΕΛΗ: Χατζημάγιογλου Γεώργιος