Το Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Αβραμίδης Γεώργιος

Αντιπρόεδρος Α΄: Σκουτέλης Δημήτριος

Αντιπρόεδρος Β΄: Κωτσής Απόστολος

Γενικός Γραμματέας: Πολυκανδριώτης Τζαννής

Αναπληρωτής Γραμματέας: Μεταξιώτη Θεοδώρα

Ταμίας: Μπίζας Λάμπρος

Αναπληρωτής Ταμίας: Αρβανίτης Γεώργιος

Μέλη:

 • Κιούσης Νικόλαος
 • Μαντζανάς Μιχαήλ
 • Τζιάτζιος Αθανάσιος
 • Σαληκίδης Δημοσθένης
 • Κοσκινάς Παναγιώτης
 • Ρουσσόπουλος Αναστάσιος
 • Μπαλιόζογλου Γεώργιος
 • Χονδρού Γεωργία

Τακτικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, εξελέγησαν οι:

 • Παπανδρέου Νικόλαος
 • Καλογήρου Μαρία
 • Παλαιολόγος Βασίλειος