Κατηγορία: Συχνές Ερωτήσεις

Συνιστά η μη κρίση εκ νέου προϊσταμένου υποβιβασμό του ;
29 December 2008,

Απάντηση: Όπως έχει κριθεί, ενόψει εφαρμογής των άρθρων 9 και 14 του ...

Πώς υπολογίζονται οι 9 μήνες μετά τον τοκετό;
29 December 2008,

Απάντηση: Σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν. 2683/1999 που αφορά τις διευκολύ ...

Προϋποθέσεις χορήγησης αναρρωτικής άδειας
29 December 2008,

Απάντηση: Το δικαίωμα αναρρωτικής άδειας των δημοσίων υπαλλήλων ...

Μητέρες εργαζόμενες με κυκλικό ωράριο. Είναι επιτρεπτή η νυκτερινή εργασία ;
29 December 2008,

Απάντηση: Το θέμα αυτό για τους υπαλλήλους δημοσίου και νομικών π ...

Επιδότηση αγοράς κατοικίας σε προβληματική περιοχή
29 December 2008,

Απάντηση: Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του ν. 2085/1992 σε υπαλλήλους, που ...

Μπορεί εργαζόμενος να μετακινηθεί σε άλλη θέση παρά τη θέλησή του;
29 December 2008,

Απάντηση: Σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ 1 του ν. 2683/99, μετακίνηση υπαλλή ...

Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Νομοθετικό πλαίσιο.
29 December 2008,

Απάντηση: Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 5 του ν. 2889/2001, με τον Οργανισμό ...