1η Ημερίδα Τμήματος Διασυνδετικής Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας της ΕΝΕ

HMERIDA-DIASYNDETIKHS-AFISA

Τομέας Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας της ΕΝΕ

1η Ηµερίδα Τµήµατος ∆ιασυνδετικής Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας της ΕΝΕ

“Το ανθρώπινο σώμα είναι η καλύτερη εικόνα της ανθρώπινης ψυχής”

Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019
Έναρξη 08:30 π.μ.

“Δώμα” Γ.Ν.Α. “Ο Ευαγγελισμός”

∆ωρεάν Συµµετοχή

Υπό την Αιγίδα της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος

Με τη συµµετοχή της Β’ Πανεπιστηµιακής Ψυχιατρικής Κλινικής του Π.Γ.Ν. “Αττικόν”

Κάντε κλικ εδώ για το Πρόγραμμα