Μονάδες AIDS: υπάγονται στις ειδικές μονάδες για χορήγηση της ειδικής άδειας των δέκα (10) ημερών επιπλέον κατ’ έτος και του ειδικού επιδόματος;

 //  29 December 2008  //  Συχνές Ερωτήσεις  // 

Όπως με σαφήνεια προκύπτει από απλή και μόνο ανάγνωση της Κ.Υ.Α. με αριθμό 2003075/204/0022/95/20-1-95 οι μονάδες AIDS περιλαμβάνονται στις ειδικές εκείνες μονάδες η απασχόληση στις οποίες διακιολογεί καταβολή ειδικού επιδόματος και ειδικής πρόσθετης άδειας 10 ημερών κατ’ έτος.