Σύγχρονος Νοσηλευτής (Τεύχος 52, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος 2019) - page 9

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος
9
...με αφετηρία τη φετινή χρονιά, επεκτάθηκε η διάρκεια του για μια ημέρα,
με γνώμονα τόσο τις συνεχώς αυξανόμενες εκπαιδευτικές ανάγκες των
μελών της ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο. – Ε.Σ.Υ.
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...48
Powered by FlippingBook