Σύγχρονος Νοσηλευτής (Τεύχος 51, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος 2019) - page 7

Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος
7
Ο
θεσμοθετημένος ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΑΘΛΟΣ
στα βουνά της ΡΟΥΜΕΛΗΣ εδώ και επτά
χρόνια αποτελεί κορυφαίο αθλητικό δρώμε-
νο στο χώρο της ορεινής ποδηλασίας. Η ιστορία του
ξεκινάει από το 2013 και κάνει αισθητή την παρου-
σία του στο αθλητικό και φυσιολατρικό γίγνεσθαι
ως το μοναδικό δρώμενο το οποίο στηρίζεται σε
τρεις πυλώνες:
Αθλητισμός - Εθελοντισμός - Πολιτισμός
Τα βασικά χαρακτηριστικά του Άθλου που τον
καθιστούν μοναδικό όλα αυτά τα χρόνια, είναι
ότι για το τετραήμερο της διοργάνωσης (29/8 -
1/9/2019) δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής, κό-
στος σίτισης και καμία επιχορήγηση από οποιοδή-
ποτε δημόσιο φορέα. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα
παραπάνω και τα δεδομένα της οικονομικής κατά-
στασης, καθώς και τη θέλησή μας να συνεχίσουμε
τη διοργάνωση του Άθλου στα βουνά της Ρούμελης,
προσβλέπουμε στη βοήθειά σας και ευελπιστούμε
ότι ο Ποδηλατικός Άθλος θα πάει πολλά βήματα
ακόμη μπροστά με τη δική σας στήριξη. Δέσμευσή
μας είναι να προβάλλουμε την εταιρία σας καθ` όλη
τη διάρκεια της διοργάνωσης αλλά και μετά από
αυτή σε όλες τις παράλληλες δράσεις μας. (Ημιμα-
ραθώνιος Σπερχειού ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΚΡΙΔΑΣ - Έκ-
θεση τοπικών προϊόντων ΚΟΙΛΑΔΑ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ
– 4 πεζοπορίες). Οι χορηγοί θα προβάλλονται στην
εκκίνηση, στη διάρκεια της διαδρομής (30 χωριά),
στους σταθμούς ανασυγκρότησης, στους χώρους
κατασκήνωσης και στον τερματισμό. Αναφορά των
χορηγών θα γίνεται επίσης στα ηλεκτρονικά μέσα
προβολής (site – facebook - youtube).
Επίσης να αναφέρω ότι η Νοσηλευτική κάλυψη
των ποδηλατών καθ όλη την διάρκεια του Άθλου
καθώς και του Ημιμαραθώνιου Σπερχειού ΑΘΑΝΑ-
ΣΙΟΣ ΑΚΡΙΔΑΣ γίνεται από Νοσηλευτές της Ένω-
σης Νοσηλευτών Ελλάδος (χορηγός Ε.Ν.Ε) κ.Γεώρ-
γιο Κούρτη και κ. Αριστείδη Κωστορρίζο.
Με τιμή
Εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής
ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ
ΑΘΛΟΣ ΣΤΑ ΒΟΥΝΆ
ΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...64
Powered by FlippingBook