Σύγχρονος Νοσηλευτής (Τεύχος 51, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος 2019) - page 4

σύγχρονος νοσηλευτής
4
37
39
40
42
46
47
48
51
52
54
56
57
59
61
50
55
45
36
ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ - ΕΚΔΔΑ
ΑΔΕΙΑ ΚΛΕΙΣΤΩΝ - ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ
ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ
ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ - ΑΠΟΔΟΧΕΣ -
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕ ΓΙΑ
ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΓΙΑ
ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕ ΕΝΣΤΟΛΟ
Η ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ
ΝΟΜΟΥ 4075/2012
ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΓΙΑ
ΣΥΝΥΠΥΡΕΤΗΣΗ ΣΥΖΥΓΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΙΔΟΧ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕ – ΙΣΟΤΙΜΙΑ
ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΉ ΕΠΙΤΥΧΊΑ ΤΗΣ
ΠΑΣΥΝΟ -ΕΣΥ ΣΤΗ ΧΑΛΚΊΔΑ
ΠΑΡΈΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΆΝΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΊΡΙΣΗ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΏΝ ΣΤΗ
ΣΤΕΛΈΧΩΣΗ ΤΩΝ ΚΨΥ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΝΕ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΣΤΟ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΌΤΗΣΗ ΤΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΏΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΏΝ
ΛΟΙΜΏΞΕΩΝ ΤΩΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΩΝ ΤΗΣ 1ΗΣ ΥΠΕ
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
ΔΟΚΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
ΟΣΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
(Τ.Ε.Π)
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
(Ε.Τ.Ο.Ν.)
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...64
Powered by FlippingBook