Σύγχρονος Νοσηλευτής (Τεύχος 52, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος 2019) - page 4

σύγχρονος νοσηλευτής
4
27
28
30
32
35
38
40
44
46
36
39
31
34
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ –
ΕΝΣΤΑΣΗ
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ
ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΣΤΑ ΤΕΠ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
ΣΕ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ
ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ο.Τ.Α. Α' ΚΑΙ Β'
ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΩΝ
ΑΔΕΙΩΝ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΣΤΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ
& ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΏΝ ΤΟΜΈΑ
ΥΓΕΊΑΣ: «ΕΝΕΡΓΩ & ΦΡΟΝΤΙΖΩ»
26
ΣΎΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ
ΕΞΟΜΟΊΩΣΗΣ ΠΤΥΧΊΩΝ ΤΩΝ
ΑΠΟΦΟΊΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΉΝΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΆ ΤΤ
ΈΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.
197948/Ε1/2019 ΚΟΙΝΉΣ
ΥΠΟΥΡΓΙΚΉΣ ΑΠΌΦΑΣΗΣ
(ΜΌΝΙΜΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΊ ΜΕΛΏΝ
ΕΕΠ – ΕΒΠ), ΠΕ 25 ΣΧΟΛΙΚΏΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΏΝ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ
ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ
ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΡΕΠΟ ΣΕ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ
ΑΔΕΙΑ;
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...48
Powered by FlippingBook