Σύγχρονος Νοσηλευτής (Τεύχος 51, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος 2019) - page 3

Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος
3
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019
ΤΕΥΧΟΣ 51
EDITORIAL
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ:
ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ
ΠΡΌΛΗΨΗΣ, ΑΓΩΓΉΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΉΣ
ΥΓΕΊΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΔΉΜΟΥΣ ΑΓΊΑΣ ΒΑΡΒΆΡΑΣ, ΠΑΛΛΉΝΗΣ,
ΠΕΤΡΟΎΠΟΛΗΣ, ΦΥΛΉΣ, ΧΊΟΥ 2018-2019
ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΑΘΛΟΣ ΣΤΑ ΒΟΥΝΆ
ΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ
05
10
07
06
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
ΠΑΡΈΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΉ ΚΑΤΑΔΊΚΗ ΝΟΣΗΛΕΎΤΡΙΑΣ
ΛΌΓΩ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΉΣ
ΠΡΆΞΗΣ.
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΥΝΑΦΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
20
ο
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΤΡΙMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ
Βασ. Σοφίας 117, 11521 Αθήνα
Τηλ.:
210 64 69 802,
Fax:
210 64 69 286
/ ΚΩΔ: 8184
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ
ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ
ΕΚΔΟΤΗΣ
Ο πρόεδρος της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ
Αριστείδης Δάγλας
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Αριστείδης Δάγλας
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Αβραµίδης Γεώργιος
Αλµπάνη Ελένη
Αρβανίτης Γεώργιος
Γαρδίκου Βαρβάρα
Δάντσιου Μαρία
Δραχτίδης Γεώργιος
Θεοδωρακοπούλου Ανδριάνα
Κολώνια Ειρήνη
Κοντογιάννη Βασιλική
Κοσκινάς Παναγιώτης
Κοτσάτος Νικόλαος
Κουμάντου Κωνσταντίνα
Κωτσής Απόστολος
Λεβέντης Χαράλαμπος
Μανούσου Αικατερίνη
Μαντζανάς Μιχάλης
Μαρνέρας Χρήστος
Μεταξιώτη Δώρα
Μηλάκα Μαρία
Μπακέλας Ιωάννης
Μπαλιόζογλου Γεώργιος
Μπελαλή Κωνσταντία
Μπίζας Λάµπρος
Παπανδρέου Νικόλαος
Πασαλή Χριστίνα
Πιστόλας Δηµήτρης
Πολυκανδριώτης Τζαννής
Ρουσσόπουλος Αναστάσιος
Σαληκίδης Δηµοσθένης
Σκουτέλης Δηµήτρης
Χονδρού Γεωργία
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ
ΔΩΡΕΑΝ
ΣΤΑ ΜΕΛΗ
08
13
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ
33
34
ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ - ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ
ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ
ΑΔΕΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΑΔΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ
35
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...64
Powered by FlippingBook