Σύγχρονος Νοσηλευτής (Τεύχος 52, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος 2019) - page 12

σύγχρονος νοσηλευτής
12
1ο Βραβείο Πρωτότυπης Ερευνητικής Εργασίας:
«Η επίδρασης της προσωπικότητας και της θρησκευτικό-
τητας στο προσωπικό Μ.Ε.Θ. για τις αποφάσεις τέλους
ζωής» Α. Νταντανά, Δ. Ματάμης, Σ. Σαββίδου, Μ. Γιαννά-
κου, Μ. Γκούβα, Γ. Νάκος, Β. Κουλούρης
2ο Βραβείο Πρωτότυπης Ερευνητικής Εργασίας:
«Πολλαπλή σκλήρυνση και θρησκευτικότητα», Α. Τζιά-
τζιος, Κ. Μεταξούλη, Ε. Σπηλιοπούλου, Σ. Πλακάς, Ο.
Κωνσταντακοπούλου
Βραβείο πρωτότυπης Βιβλιογραφικής ανασκόπη-
σης:
«Η επίπτωση της ενδοκοιλιακής υπέρτασης στη νε-
φρική λειτουργία», Μ. Κιρκέτσου
Βραβείο πρωτότυπης Ηλεκτρονικά Αναρτημένης
ανακοίνωσης (e – poster):
«Εφαρμογή αντιμικροβια-
κού χαλκού στις Μονάδες εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.),
κλινικές και οικονομικές επιπτώσεις», Ζ. Μανωλίδου,
Π.Α. Ευσταθίου, Μ. Τσερώνη, Α.Π. Ευσταθίου, Α. Καρα-
γεώργου, Α. Χαρανά
Βραβείο πρωτότυπης Βιβλιογραφικής ανασκόπη-
σης Φοιτητών:
«Ο ρόλος του νοσηλευτή στη διαχείριση
του εθισμού στο διαδίκτυο», Σ. Λυκοπούλου, Ο.Γ. Μήτση,
Ε. Λαΐου
Στο πλαίσιο του συνεδρίου βραβεύτηκαν οι κάτωθι εργασίες:
Όλοι οι σύνεδροι συμμετείχαν ενεργά στις εργασίες του συνεδρίου και
εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το υψηλό επιστημονικό επίπεδο,
το οποίο κατάφερε να συνενώσει όλους τους επαγγελματίες υγείας, ...
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...48
Powered by FlippingBook