Σύγχρονος Νοσηλευτής (Τεύχος 52, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος 2019) - page 11

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος
11
Οι συμμετοχές των νοσηλευτών και των επαγγελματι-
ών υγείας ήταν αθρόα, ενώ σημαντική παρουσία είχαν οι
φοιτητές Νοσηλευτικής από όλα τα Τμήματα Νοσηλευτι-
κής των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων πανελλαδικά.
Την κήρυξη των εργασιών του συνεδρίου, πραγματο-
ποίησε εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας ο κ.Παναγιώ-
της Πρεζεράκος (Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας
Πρόληψης και Εθελοντισμού). Χαιρετισμούς απηύθυναν
ο κ. Παναγιώτης Μπογιατζίδης (Διοικητής 3ης Υγειονο-
μικής Περιφέρειας Μακεδονίας), ο κ. Αριστείδης Δάγλας,
πρόεδρος της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ, η κ. Φαίη Κοσμοπούλου
(Γενική Διευθύντρια Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβι-
ομηχανίας), ο κ. Βασίλειος Αντωνιάδης (Διοικητής Γ.Ν.
Καστοριάς), η κ. Κρυσταλλία Χατζηαγοράκη (Τομεάρχης
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν. Καστοριάς), ο κ. Ιωάννης
Σιώμος (Γενικός Γραμματέας Ιατρικού Συλλόγου Καστο-
ριάς), ο κ. Ζήσης Τζηκαλάγιας (Βουλευτής Νομού Καστο-
ριάς Ν.Δ.), ο κ. Παναγιώτης Γεωργίου (Μέλος Διοικητι-
κού Συμβουλίου Παγκύπριας Συντεχνίας Νοσηλευτών),
η κ. Γεωργία Φασόη (Πρόεδρος Τμήματος Νοσηλευτικής
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής), η κ. Θεοδώρα Καυ-
κιά (Επίκουρη Καθηγήτρια Νοσηλευτικής στο Διεθνές
Πανεπιστήμιο της Ελλάδος – Διευθύντρια Σύνταξης Ελ-
ληνικό Περιοδικό της Νοσηλευτικής Επιστήμης), ο κ.
Δημοσθένης Σαληκίδης (Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος),
ο κ. Μιχαήλ Κουράκος (Διευθυντής Νοσηλευτικής Υπη-
ρεσίας Γ.Ν.Β. Ασκληπιείο - Πρόεδρος της Επιστημονικής
Επιτροπής του Συνεδρίου) και ο κ. Πέτρος Δοκόπουλος
(Αντιδήμαρχος Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας).
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...48
Powered by FlippingBook