Σύγχρονος Νοσηλευτής (Τεύχος 52, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος 2019) - page 10

σύγχρονος νοσηλευτής
10
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Το επιστημονικό πρόγραμμα περιελάμβανε
5 Ειδι-
κά Φροντιστήρια, 12 Κλινικά Φροντιστήρια, 1 Εξει-
δικευμένο Σεμινάριο, 1 Workshop, 1 Δορυφορικό
Συμπόσιο, 17 Διαλέξεις, 18 Στρογγυλές Τράπεζες,
90 Ελεύθερες Ανακοινώσεις και 113 Αναρτημένες
Ανακοινώσεις.
Η θεματολογία του συνεδρίου κάλυψε
ενδελεχώς όλα τα επιστημονικά πεδία της Νοσηλευτικής
Επιστήμης, προάγοντας παράλληλα τη διεπιστημονικότη-
τα μεταξύ των επαγγελματιών υγείας.
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...48
Powered by FlippingBook