Σύγχρονος Νοσηλευτής (Τεύχος 43, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2017) - page 1

Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος
1
Στις
8 του Δεκέμβρη
η πόλη
της
Λάρισας
θα φιλοξενήσει
το
18
ο
Πανελλήνιο Συνέδριο
της ΠΑΣΥΝΟ
ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΝΕ ΠΛΗΣΙΑΖΟΥΝ
Η συμμετοχή όλων μας είναι
επιβεβλημένη!!!
43
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...60
Powered by FlippingBook