Σύγχρονος Νοσηλευτής (Τεύχος 44, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2017) - page 1

Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος
1
Η καρδιά της Υγείας
χτύπησε στη Λάρισα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 18
ο
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ.
Το 11
ο
Πανελλήνιο
και 10
ο
Πανευρωπαϊκό
Επιστημονικό & Επαγγελματικό
Νοσηλευτικό Συνέδριο, θα
πραγματοποιηθεί στην Ζάκυνθο
από 3 έως 6 Μαΐου 2018.
44
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...48
Powered by FlippingBook