ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. Ν. Αττικής

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΝΤΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ
ΤΑΜΙΑΣ: ΑΡΓΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΜΕΛΗ: ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ
ΜΕΛΗ: ΦΡΑΔΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΕΛΗ: ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ