ΣΥ.ΝΟ. Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπαλιόζογλου Γεώργιος
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ζουρνατσή Σοφία
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυλούδης Παναγιώτης
ΤΑΜΙΑΣ: Κοταρίδου Σοφία
ΜΕΛΗ: Δήμου Γεώργιο
ΜΕΛΗ: Δημητρίου Ευδοκία
ΜΕΛΗ: Κεραμιδά Λουκία