ΣΥ.ΝΟ. Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπαλιόζογλου Γεώργιος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ζουρνατσή Σοφία
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κυλούδης Παναγιώτης
ΤΑΜΙΑΣ: Τένης Χρήστος
ΜΕΛΗ: Θεοδωρίδου Ελεάνα
ΜΕΛΗ: Ντουγιούντσου Ιωσήφ
ΜΕΛΗ: Δημητρίου Ευδοκία