ΣΥ.ΝΟ. Ρεθύμνου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΤΟΛΙΚΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΤΖΙΑΝΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΜΕΛΗ: ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ
ΜΕΛΗ: ΤΖΕΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ