ΣΥ.ΝΟ. Πέλλας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΑΟΥΣΑΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΛΑΤΣΙΩΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝ.Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΤΑΜΙΑΣ: ΓΡΙΒΑ ΔΙΑΛΕΚΤΗ
ΜΕΛΗ: ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΕΛΗ: ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ