ΣΥ.ΝΟ. Μεσσηνίας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΠΑΣΤΟΥΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΡΝΑΣΣΑ ΙΩΑΝΝΑ
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΥΤΕΛΙΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΑΜΙΑΣ: ΔΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΕΛΗ: ΚΑΜΠΟΥΓΕΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΜΕΛΗ: ΓΚΟΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΕΛΗ: ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ