ΣΥ.ΝΟ. Λάρισας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΖΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΑΜΙΑΣ: ΠΑΣΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΜΕΛΗ: ΚΩΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΕΛΗ: ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΧΡΥΣΑ
ΜΕΛΗ: ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΘΗΝΑ