ΣΥ.ΝΟ. Λάρισας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΘΗΝΑ
ΤΑΜΙΑΣ: ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΜΕΛΗ: ΚΩΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΕΛΗ: ΛΑΛΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΕΛΗ: ΚΑΖΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ