ΣΥ.ΝΟ. Λακωνίας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΥΡΚΙΡΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΥΚΟΥ – ΚΟΚΚΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΤΑΜΙΑΣ: ΤΣΕΡΩΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΕΛΗ: ΒΛΑΧΟΥ – ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
ΜΕΛΗ: ΓΑΛΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΕΛΗ: ΚΑΠΟΥΡΕΛΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ