ΣΥ.ΝΟ. Λακωνίας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΠΟΥΡΕΛΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ – ΣΩΤΗΡΙΑ
ΤΑΜΙΑΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΟΜΕΝΙΑ
ΜΕΛΗ: ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΕΛΗ: ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΕΛΗ: ΤΖΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ