ΣΥ.ΝΟ. Ηπείρου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΣΙΑΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΩΝΣΤΑ ΣΟΦΙΑ
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΔΡΑΜΠΑΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΑΜΙΑΣ: ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΕΛΗ: ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΛΗ: ΓΙΑΓΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΜΕΛΗ: ΔΕΝΤΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ