ΣΥ.ΝΟ. Ημαθίας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΣΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΛΗ ΕΛΛΗ
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΤΖΙΚΑΣ ΖΗΣΗΣ
ΜΕΛΗ: ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΜΕΛΗ: ΤΟΡΜΑΝΤΩΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΜΕΛΗ: ΦΑΣΟΥΛΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ