ΣΥ.ΝΟ. Γρεβενά

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΤΟΒΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΙΠΕΡΓΙΑ ΟΛΓΑ
ΤΑΜΙΑΣ: ΣΙΑΦΑΡΙΚΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΜΕΛΗ: ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΕΛΗ: ΒΑΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΕΛΗ: ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΑΛΕΞΙΑ