ΣΥ.ΝΟ. Ευβοίας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΙΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΡΟΙΣΚΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΤΑΜΙΑΣ: ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΕΛΗ: ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΕΛΗ: ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΛΗ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΜΑΡΙΑ