ΣΥ.ΝΟ. Αχαΐας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΛΑΛΑΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝ.Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΤΑΜΙΑΣ: ΠΑΛΙΟΚΩΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΕΛΗ: ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΜΕΛΗ: ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ