ΣΥ.ΝΟ. Αχαΐας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λεβέντης Χαράλαμπος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λαλαγιάννη Γεωργία
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κουμάντου Κωνσταντίνα
ΤΑΜΙΑΣ: Δεληγάκης Αποστόλης
ΜΕΛΗ: Αρβανίτης Γεώργιος
ΜΕΛΗ: Μαρνέρας Χρήστος
ΜΕΛΗ: Αλμπάνη Ελένη