Πρωτοβάθμιο ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. – ΕΣΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α: ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β: ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΤΑΝΗ ΣΟΦΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΓΑΡΔΙΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΜΕΛΗ: ΠΑΣΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΕΛΗ: ΣΕΛΕΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΛΗ: ΧΟΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ