Πρωτοβάθμιο ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ. – ΕΣΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παπανδρέου Νικόλαος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ A Σιδηράς Γεώργιος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ B Θεοδωρακοπούλου Ανδριάνα
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μαντζανάς Μιχαήλ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Χονδρού Γεωργία
ΤΑΜΙΑΣ: Κούρτης Γεώργιος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ: Μεταξιώτη Θεοδώρα
ΜΕΛΗ: Πασαλή Χριστίνα
ΜΕΛΗ: Καλογήρου Μαρία
ΜΕΛΗ: Φούτου Γραμματή
ΜΕΛΗ: Ρουσσόπουλος Αναστάσιος