ΣΥ.ΝΟ. Αιτωλοακαρνανίας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΠΑΚΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΤΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΚΚΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΜΑΪΚΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΕΛΗ: ΜΠΑΡΕ ΕΛΠΙΔΑ
ΜΕΛΗ: ΤΣΙΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΛΗ: ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ