Η Κυβέρνηση επιτίθεται στο ΕΣΥ

 //  14 December 2010  //  Δημοσιεύματα  // 

Στις 09-12-2010 κατετέθη στην Βουλή σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας» με το οποίο προβλέπεται νέα σειρά δυσμενών δημοσιονομικών και φορολογικών μέτρων, που έρχονται να πλήξουν για ακόμη μια φορά το εισόδημα μισθωτών και συνταξιούχων.

Αναφορικά με το φλέγον ζήτημα των πολυπόθητων και πολυαναμενόμενων προσλήψεων νοσηλευτικού προσωπικού, τεράστιο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εισηγούμενες διατάξεις του άρθρου 3 του επίμαχου νομοσχεδίου. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να υπενθυμιστεί, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11§1 του Νόμου 3833/2010 ετέθη ο κανόνας της αναλογίας μία πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις υπαλλήλων, ρητώς εξαιρουμένου του νοσηλευτικού προσωπικού, δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου 2 του ως άνω άρθρου, όπου ετέθη ο κανόνας της αναλογίας μία πρόσληψη για κάθε μία αποχώρηση. Ακόμα κι έτσι βέβαια το πρόβλημα δε θα λυνόταν, αλλά τουλάχιστον απαλυνόταν η δυσθυμία των νοσηλευτών…

Το πρόβλημα αυτό αναμένεται, ωστόσο, να ενταθεί, δοθέντος ότι δια των εισηγούμενων διατάξεων του άρθρου 3§4β του νομοσχεδίου, αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του Νόμου 3833/2010, που είχε καθιερώσει την εξαίρεση υπέρ του νοσηλευτικού προσωπικού και καταργείται απροκάλυπτα η παραπάνω εξαίρεση. Με άλλα λόγια, εφόσον τεθούν σε εφαρμογή οι προαναφερθείσες διατάξεις, θα ισχύσει και για το νοσηλευτικό προσωπικό ο κανόνας της μίας πρόσληψης για κάθε πέντε αποχωρήσεις, γεγονός που θα σημάνει την με μαθηματική ακρίβεια πλήρη αποδυνάμωση των νοσηλευτικών υπηρεσιών από ανθρώπινο δυναμικό και την αδυναμία παροχής υπηρεσιών υγείας και φροντίδας, λαμβανομένων υπόψη και των κατακλυσμιαίων αποχωρήσεων των νοσηλευτριών που θεμελίωσαν πρόωρα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και υπερβαίνουν αριθμητικά τις 3000.

Έτσι, τα κενά στις οργανικές θέσεις νοσηλευτών πρόκειται να αυξηθούν δραματικά τα επόμενα έτη, λόγω της άσκησης μιαςαδιέξοδης πολιτικής χωρίς κανένα όραμα ή προοπτική, που οδηγεί με βεβαιότητα στην ολοκληρωτική απαξίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Για τον λόγο αυτό η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν πρέπει να ισχύσει για το νοσηλευτικό προσωπικό, αφού θα αποβεί καταστροφική για την εύρυθμη λειτουργία των νοσηλευτικών υπηρεσιών και των νοσοκομείων.

Πηγή: http://www.statesmen.gr/13978/koinonia/κυβέρνηση-και-εσυ_14-12-2010.html