ΣΥΝΟ ΕΣΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ: Μονιμοποίηση νοσηλευτικού προσωπικού που έχει προσληφθεί με ελαστικές συμβάσεις εργασίας

syno-evoias

Το νέο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με τη στελέχωση και τη λειτουργία των νοσηλευτικών τμημάτων, λόγω μεγάλης έλλειψης προσωπικού.

Η έλλειψη σε νοσηλευτικό προσωπικό υπήρχε από το παλιό Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας. Όμως, με την μετεγκατάσταση στο νέο νοσοκομείο το πρόβλημα διογκώθηκε, γιατί, από τη μια, επεκτάθηκαν και λειτούργησαν νέα τμήματα και από την άλλη, το προσωπικό κλήθηκε να καταβάλει υπεράνθρωπες προσπάθειες για να αντιμετωπίσει τη μάστιγα της πανδημίας COVID-19.

Σήμερα, το νοσηλευτικό προσωπικό εργάζεται σε εξαντλητικά ωράρια, χωρίς τη δυνατότητα να λείψει με κανονική άδεια, με πολλά οφειλόμενα ρεπό. Απαιτείται άμεσα η προσαρμογή του οργανισμού στα νέα δεδομένα, δηλ. να γίνει καταγραφή των θέσεων, σύμφωνα με τα τμήματα που θα λειτουργήσουν κι άμεσα να προσληφθούν νοσηλευτές.

Μονιμοποίηση όλων των νοσηλευτών που εργάζονται με διάφορες συμβάσεις, γιατί καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος                                        Η Γραμματέας
Κιούσης Νικόλαος                             Μαργαρίτη Χρύσα

Download PDF