Άρση αναστολής κανονικών άδειων στο Νοσηλευτικό Προσωπικό

 //  28 January 2021  //  Παρεμβάσεις, Τελευταίες Εξελίξεις  // 

logo_pasyno

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Με την κάτωθι επιστολή μας, επιθυμούμε να σας μεταφέρουμε την έντονη δυσαρέσκεια όλων των μελών μας, πανελλαδικά, για το συνεχές της αναστολής των κανονικών αδειών, σύμφωνα με την Υ.Α. Οικ.: 6826/03-11-2020.

Καθώς η πανδημία εξελίσσεται, το νοσηλευτικό προσωπικό παραμένει σωματικά και ψυχικά εξαντλημένο, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα ολιγοήμερης ξεκούρασης, ώστε μπορέσει να αποφορτιστεί από το επιβαρυμένο εργασιακό περιβάλλον.

Επιπλέον, έχει προκύψει πρόβλημα σε ότι αφορά τη λήψη των υπολειπόμενων ημερών κανονικής άδειας σε Νοσηλευτές, οι οποίοι βρίσκονται σε στάδιο συνταξιοδότησης και λόγω της αναστολής, δεν μπορούν να λάβουν τις προβλεπόμενες από το νόμο ημέρες κανονικής άδειας.

Η Πανελλήνια Συνδικαλιστική Νοσηλευτική Ομοσπονδία του Εθνικού Συστήματος Υγείας – Ε.Σ.Υ. στο πλαίσιο του υγιούς συνδικαλισμού, της διαφάνειας, σας καλεί να προστατεύσετε όλους τους επαγγελματίες υγείας.

Αναμένοντας, να επιδείξετε τη δέουσα και πρέπουσα μέριμνα σε ότι αφορά την άμεση ανάκληση της αναστολής των κανονικών αδειών, παραμένουμε στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                                          Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης                                                Τζαννής Πολυκανδριώτης

Download PDF