Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο ΣΥΝΟ Αρκαδίας

syno-arkadias

Την 9η Οκτωβρίου  του 2020 στην ΤΡΙΠΟΛΗ στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο στην αίθουσα ΚΕΚ έγιναν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη ΔΣ του συλλόγου ΣΥΝΟ- ΕΣΥ Ν.ΑΡΚΑΔΙΑΣ.

Το ΔΣ του ΣΥΝΟ- ΕΣΥ Ν.ΑΡΚΑΔΙΑΣ, συνεδρίασε στις 13 Οκτωβρίου   2020 και σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου και τη σχετική νομοθεσία, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, τη σύνθεση του Προεδρείου του ΔΣ που έχει ως εξής:

ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πρόεδρος:                 ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ          ΚΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Αντιπρόεδρος:          ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ                              Γ.Π.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Γεν. Γραμματέας:      ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                   Γ.Π.Ν(Ψ.Τ.) ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Ταμίας:                       ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ          Γ.Π.Ν.(Ψ.Τ.) ΤΡΙΠΟΛΗΣ.

Μέλη:                          ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΤΣΑ    Γ.Π.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΛΥΡΑ ΣΜΑΡΑΓΔΗ                           Κ.Υ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ             Γ.Π.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

Για το ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                          ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Download PDF