«Δίωρη προειδοποιητική στάση εργασίας»

diwri-prohdopoihtiki

Κύριε Διοικητά,

Ο ΣΥ.ΝΟ. ΕΣΥ Ν. Εύβοιας (Σύλλογος Νοσηλευτών του ΕΣΥ Νομού Εύβοιας) προκηρύσσει δίωρη προειδοποιητική στάση εργασίας την  Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018 και τις ώρες 13:00 με 15:00 στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χαλκίδας με τα εξής αιτήματα: 1) Να βρεθεί άμεσα χώρος για τη στέγαση του Γραφείου  των Νοσηλευτών και την παροχή νοσηλευτικής φροντίδας, για την ομαλή λειτουργία του και την ποιοτική παροχή υπηρεσιών δημόσιας υγείας.

2) Να οριστεί προϊστάμενος του γραφείου Κοινωνικής φροντίδας

3) Να μην εξυπηρετούνται τα περιστατικά  του εξωτερικού ψυχιατρικού ιατρείου τού Νοσοκομείου Χαλκίδας από τους Νοσηλευτές του Κ.Ψ.Υ. Χαλκίδας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                                 Η Γ. Γραμματέας

Κιούσης Νικόλαος                                                        Μαργαρίτη Χρυσούλα

Download PDF