11ο Πανελλήνιο & 10ο Πανευρωπαϊκό Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο: Συνοπτικό Πρόγραμμα

poster_zante-2018

3 – 6 Μαΐου 2018

Ζάκυνθος

Κάντε κλικ εδώ για το Site του συνεδρίου.

Κάντε κλικ εδώ για την Αφίσα του συνεδρίου.

Κάντε κλικ εδώ για την Ά Ανακοίνωση.

Κάντε κλικ εδώ για την Β’ Ανακοίνωση.

Κάντε κλικ εδώ για την έγκριση του ΕΟΦ.

Κάντε κλικ εδώ για την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας.

Κάντε κλικ εδώ για το Συνοπτικό Πρόγραμμα.