Αρμοδιότητες Νοσηλευτών Π.Ν. Αλεξανδρούπολης

 //  24 September 2010  //  Παρεμβάσεις  // 

aleksandroupoli_meth

Download PDF

Ενόψει του υπ’αριθμ.πρωτ. 17/23-09-2010 εγγράφου του πρωτοβάθμιου σωματείου – μέλους της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ με την επωνυμία Σύλλογος Νοσηλευτών Εθνικού Συστήματος Υγείας Νομού Έβρου (ΣΥ.ΝΟ.-ΕΣΥ Ν.ΕΒΡΟΥ), αναφορικά με την παραβίαση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των νοσηλευτών της ΜΕΘ, που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 16166/23-09-2010 στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, επισημαίνονται τα ακόλουθα :

Ο σεβασμός και η πλήρης συμμόρφωση με τις διατάξεις περί επαγγελματικών δικαιωμάτων εκάστου κλάδου εργαζομένων είναι κεφαλαιώδους σημασίας, ένεκα της ανάγκης τήρησης της αρχής της νομιμότητας και της διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας ενός νοσοκομείου.

Υπ’αυτό το πρίσμα και ενόψει των σημαντικών ελλείψεων νοσηλευτικού προσωπικού που παρατηρείται στο νοσοκομείο σας και επιτείνει το πρόβλημα, η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ δηλώνει την απερίφραστη αντίθεσή της με τις ακολουθούμενες πρακτικές, ήτοι την υποχρέωση των νοσηλευτών να συνοδεύουν περιστατικά της ΜΕΘ στα ακτινολογικά εργαστήρια, κατά παράβαση θεμελιωδών γενικών διατάξεων του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα, καθώς και των ειδικών διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 351/1989.

Τέλος, η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ διατυπώνει δια της παρούσης την σαφή επιφύλαξή της για την δυναμική διεκδίκηση παντός θιγομένου επαγγελματικού συμφέροντος – δικαιώματος των νοσηλευτών δια πάσης νομίμου διοικητικής ή δικαστικής οδού.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

Αριστείδης Δάγλας Νικόλαος Ορφανός