Σύσταση εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα θέσεων (9930) οργανικών θέσεων μόνιμου και ΙΔΑΧ προσωπικού, στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών

 //  02 March 2014  //  Ανακοινώσεις  // 

theseis_nosileftikou_prosopikou

Download PDF