Χωροταξική Κατανομή, ανα ΥΠΕ των μονάδων του ΕΟΠΥΥ που Μεταφέρονται στις ΔΥΠΕ

 //  24 February 2014  //  Ανακοινώσεις  // 

xorotaksiki_katanomi_ana_ype_monadon_eopyy

Κατανέμουμε χωροτάξικα, ανά Υγειονομική Περιφέρεια, τις υφιστάμενες Μονάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ, που μεταφέρονται και εντάσσονται στην οργανωτική δομή των Δ.Υ.ΠΕ. της Χώρας, ως ακολούθως:

Download PDF