«Άρνηση εκτέλεσης προδήλως παράνομης πράξης»

 //  10 February 2014  //  Παρεμβάσεις  // 

kat_10_2_14

Σε συνέχεια του υπαριθμ. πρωτ. 24 από 27/1/14, η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ δηλώνει ότι από καμία διάταξη δεν προβλέπεται συνοδεία των αστικών απορριμμάτων από υπάλληλο της υγειονομικής μονάδας στο ΧΥΤΑ, καθώς η σχετική ΚΥΑ περιέχει διατάξεις που δημιουργούν υποχρεώσεις σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων κάθε τύπου για όλο το προσωπικό του νοσοκομείου, μόνον ΕΝΤΟΣ αυτού. Ως εκ τούτου, καλύπτει απολύτως νομικά και συνδικαλιστικά το μέλος της, Προϊσταμένη της Καρδιολογικής Κλινικής του φορέα σας, κ. Ευθυμία Κουμπαράκη να αρνηθεί να συμμορφωθεί με την προδήλως παράνομη απόφασή σας, να συνοδεύσει το απορριμματοφόρο όχημα από το ΚΑΤ στο ΧΥΤΑ Φυλής.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος             Ο Γ. Γραμματέας

Αριστείδης Δάγλας             Γεώργιος Αβραμίδης