Οδηγός για την εκτίμηση και πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου

 //  05 November 2013  //  Ανακοινώσεις  // 

odigos_ektimisi_prolipsi_epagg_kin

Ελληνική και διεθνής εμπειρία εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών των εργαζομένων στα νοσοκομεία, όπως διατυπώνεται στο πόρισμα του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας