Αποσπάσεις-μετατάξεις νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού

 //  10 January 2013  //  Ανακοινώσεις  // 

apospaseis_metatakseis

Σχετ.:   Τα   αριθμ.   Υ10β/ΓΠοικ.91299/20-9-2012   και   Υ10β/Γ.Π.οικ.98614/12-10-2012 έγγραφα του Υπουργού Υγείας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά έγγραφα και δεδομένου ότι στις υπηρεσίες σας εκκρεμούν αιτήματα προσωπικού, πλην του ιατρικού, αμοιβαίων αποσπάσεων και μετατάξεων, που πληρούν τις προϋποθέσεις των νόμων, σας γνωρίζουμε ότι μπορούν να προωθούνται εφόσον η αμοιβαία απόσπαση-μετάταξη υπαλλήλων του ιδίου κλάδου και κατηγορίας δεν επιφέρει καμία δυσλειτουργία στις υπηρεσίες.

Download PDF