Διακομιδή Ασθενή από το Ψ.Ν.Α. “Δαφνί” σε Ιδιωτικές Κλινικές

paremvasi_sinopsino

Αναφορικά με τη διακομιδή ασθενή από το ΨΝΑ «ΔΑΦΝΙ» προς Ιδιωτικές κλινικές το Δ.Σ. του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – ΕΣΥ Ν. Αττικής εκφράζει την αντίθεσή του σε τέτοιες τακτικές, διότι επιβαρύνεται το δημόσιο με δαπάνες που καταλήγουν σε όφελος ιδιωτών επιχειρηματιών.

Παράλληλα, αποδυναμώνονται τμήματα από νοσηλευτικό προσωπικό, διότι κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας εντέλλονται να υλοποιήσουν τη διακομιδή.

Τέλος, οι Ιδιωτικές κλινικές οφείλουν να διατηρούν ασθενοφόρα αυτοκίνητα για τη διακομιδή ασθενών από και προς αυτές.

Με εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. του Νομού Αττικής

Ο Πρόεδρος                          Η Γραμματέας

Γεώργιος Αβραμίδης              Μαρία Γιοβάνογλου

Download PDF