Σύνθεση ΔΣ ΣΥ.ΝΟ Λακωνίας

sinthesi_syno_lakonias

Σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Νοσηλευτών Εθνικού Συστήματος Υγείας του Νομού Λακωνίας (ΣΥ.ΝΟ.-ΕΣΥ Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ) μετά τις αρχαιρεσίες της 12ης Ιανουαρίου 2011 και του Διοικητικού Συμβουλίου για τη σύσταση σε σώμα, έχει ως εξής :

Πρόεδρος: Ορφανός Νικόλαος

Αντιπρόεδρος : Κυρκίρης Θεόφιλος

Γεν. Γραμματέας: Κούκου-Κοκκίνη Ιωάννα

Ταμίας: Τσερωτά Αικατερίνη

Μέλη: Βλάχου-Ηλιοπούλου Αργυρώ

Γαλάνη Αικατερίνη

Καπουρελάκου Παναγιώτα

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                         Ο Γ. Γραμματέας

Νικόλαος Ορφανός                 Κοκκίνη Ιωάννα

Download PDF