Πάγωμα Μετατάξεων

 //  18 February 2011  //  Ανακοινώσεις  // 

Από την λήψη του παρόντος να προβείτε άμεσα σε ενημέρωση των Διοικήσεων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων αρμοδιότητας σας, ώστε να μην εξετάζουμε σε καμία περίπτωση και μέχρι νεωτέρας εντολής, αιτήματα μετατάξεων Νοσηλευτικού και Παραϊατρικού Προσωπικού σε άλλες ειδικότητες, λόγω των τεραστίων ελλείψεων σε προσωπικό των παραπάνω ειδικοτήτων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα του ΕΣΥ.

Download PDF